Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Σήμερα γιορτάζει …

Γιορτάζει ένα φάντασμα.
Μια ψυχή που δεν έχει σώμα, δεν έχει υλική υπόσταση, μα υπάρχει….
Σήμερα γιορτάζει…
Να τη χαίρεσαι θα σου πω, αφού εσύ τη γέννησες.
Μέτρα τα παιδιά σου και βάλτη μέσα,
μέτρα ανθρώπους που σε αγάπησαν και βάλτη μέσα.
Μέτρα τους φίλους σου και βάλτη μέσα.


In sleep he sang to me - In dreams he came
That voice which calls to me - And speaks my name
And do I dream again - For now I find
The Phantom of the opera is here - Inside my mind
Sing once again with me Our strange duet
My power over you - Grows stronger yet
And though you turn from me - To glance behind
The Phantom of the opera is there - Inside your mind
Those who have seen your face Draw back in fear - I am the mask you wear
It's me they hear
Your spirit and my voice In one combined
The phantom of the opera is there - Inside your mind Inside my mind
Phantom of the opera In all your fantasies You always knew -
That man and mystery Were both in you
And in this labyrinth - Where night is blind
The phantom of the opera is there - Inside your mind Inside my mind

Sing my angel of music